Chełmiński Budżet Obywatelski Chełmiński Budżet Obywatelski
500.000 PLN
Szczegółowy podział kwoty
Całkowita kwota na zadania ogólnomiejskie
500.000 PLN

Zadania

ZaDucha nam nie straszna (czyli zagospodarowanie przestrzeni w obrębie kościoła św. Ducha, od ul. Toruńskiej, do punktu widokowego.) 1

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Obszar przy kościele św. Ducha od ul. Toruńskiej, do punktu widokowego.

Opis projektu Projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni przy kościele św. Ducha od ul. Toruńskiej do punktu widokowego. 1. Przed kościołem, przy ul. Toruńskiej i Wałowej: Zależy nam na tym, żeby to miejsce nie służyło do wyprowadzania psów , ale stało się miłym zakątkiem, w którym będzie można się zrelaksować. Ponadto teren przed kościołem jest położony przy głównym szlaku komunikacyjnym. Może stać się wizytówką tej części miasta. Chcemy zlikwidowania kwiatowych kul. W zamian za to, przy wsparciu i projekcie uczniów Technikum Architektury Krajobrazu z Grubna stworzyć atrakcyjny zielony zakątek. Warto postawić w tym miejscu również ławki i kosz e na śmieci. Myślimy również o wymianie schodów prowadzących w kierunku tarasu widokowego. Obecne pozostawiają wiele do życzenia. 2. Przestrzeń obok kościoła św. Ducha, tuż przy tarasie widokowym: Podobnie, jak przed kościołem, teren warto nasadzić roślinnością. Myślimy jednak o tej przestrzeni pod kątem ogrodu sensorycznego. W związku z tym proponujemy nasadzenia roślin szumiących stymulujące zmysł słuchu, rośliny pachnące rozwijające zmysł węchu czy rośliny wielobarwne o pobudzające zmysł wzroku Dodatkowo myślimy o zasadzeniu 2 lip jako drzew miododajnych. Dla stymulacji zmysły dotyku proponujemy stworzenie chodnika z „kuwetami wypełnionymi m i. in. piaskiem, kamieniami o różnej wielkości, korą, trawą, itp. tak, by dzieci chodząc boso mogły odczuwać różne faktury. Ponadto za kościołem jest wjazd. Wspomniane chodniki sensoryczne byłyby częścią szerokiego chodnika z kostki brukowej, która posłużyłaby również jako strefę gier. Nad fragmentem tego chodnika znajdzie się pergola ogrodowa. Jej ściany zostaną wykorzystane na elementy rozwijające dotyk z wykorzystaniem receptorów dłoni.

Szacunkowy koszt zadania 65.066 PLN

Autor Iga Jambor-Skupniewicz

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Starogrodzkim w defibrylator AED. 2

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Starogrodzkim.

Opis projektu Projekt dotyczy zakupu i wyposażenia Ośrodka Wypoczynkowego w automatyczny lub półautomatyczny defibrylator AED. W ramach tego projektu wskazane byłoby umieszczenie tabliczek informacyjnych wskazujących jego lokalizację.

Szacunkowy koszt zadania 6.000 PLN

Autor Tomasz Katrzyński

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Budowa Wiaty 3

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Chełmno, Osada Średniowieczna, ul. Kościelna 7

Opis projektu Budowa drewnianej wiaty o wymiarach 3,5 m na 25 m, z zabudowaną jedną ścianą oraz 8 stołów dł 3m i 16 ław z oparciem dł 3m. Utwardzenie podłoża i oświetlenie elektryczne podłączone do istniejącej instalacji elektrycznej.

Szacunkowy koszt zadania 60.000 PLN

Autor Magda Pilarska

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Akademia Rycerska 4

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Chełmno Osada Średniowieczna, ul. Kościelna 7

Opis projektu Zorganizowany przez Zastęp Rycerski z Chełmna cykl zajęć i treningów średniowiecznych metod walki (szermierka, łucznictwo, artyleria) oraz gier i zabaw plebejskich. Przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez ograniczeń ilości uczestników. Termin realizacji projektu maj - wrzesień 2020 (2 razy w miesiącu sobota lub niedziela).

Szacunkowy koszt zadania 20.000 PLN

Autor Katarzyna Strzelecka

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Plac zabaw "NA GÓRCE" - os. M. C. Skłodowskiej. 5

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Obszar miejski za blokiem nr 13a, os. M. C. Skłodowskiej w Chełmnie.

Opis projektu Projekt dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla rodziców. Projekt wynika z baku placów zabaw na osiedlu, nie licząc tego znajdującego się przy SP nr 4, który jest w większości niedostępny dla mieszkańców.

Szacunkowy koszt zadania 150.000 PLN

Autor Marcin Kleczkowski

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Kulturalne spotkania przy kawie. 6

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) np. Brama Grudziądzka, Kościół św. Ducha, Kościół Piotra i Pawła, Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Sala Państwowej Szkoły Muzycznej, Aula Zespołu Szkół nr 1.

Opis projektu projekt miękki; wydarzenie o charakterze kulturalnym i prospołecznym; "KULTURALNE SPOTKANIA PRZY KAWIE" będą cyklem 10 darmowych spotkań autorskich polegających na rozmowach i wywiadach ze znanymi postaciami z dziedzin takich jak: sport, film, muzyka, sztuka, literatura, rozrywka, nauka i polityka. Spotkanie będzie prowadzone przez profesjonalnego dziennikarza związanego na co dzień z mediami ogólnopolskimi, a uczestniczący w nim mieszkańcy będą mieli szansę zadania własnych pytań (przed każdym spotkaniem w mediach społecznościowych będzie możliwość zadania pytań skierowanych do konkretnego gościa). Przed spotkaniem będą rozdawane wejściówki, wśród których rozlosowana zostanie nagroda z podpisem gościa. Cały cykl spotkań będzie odpowiednio przygotowany pod względem promocyjnym i udokumentowany w postaci materiałów fotograficznych i filmowych.

Szacunkowy koszt zadania 80.000 PLN

Autor Ewa Porożyńska

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Konserwacja zbioru 12 barokowych obrazów z połowy XVIII w. z wizerunkami apostołów i Ojców Kościoła przypisanych malarzowi Chamskiemu a powstałych na bazie bawarskich wzorników z XVIII w. 7

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Kościół podominikański pw. św. Piotra i Pawła w Chełmnie przy ul. Wodnej.

Opis projektu Celem projektu jest konserwacja bardzo cennego i unikalnego zespołu dużych obrazów, których stan nie pozwala na ich wyeksponowanie we wnętrzu świątyni. Obrazy są malowane techniką olejną na płótnie zamontowanym na solidnym drewnianym podobraziu. Powierzchnia każdego z obrazów to ok. 1,5 m2. Łączna powierzchnia malarska, która musi być poddana zabiegom konserwatorskim wynosi ok 18 m2. Konserwacja obrazów musi objąć zarówno zabiegi konserwatorskie warstwy malarskiej, zapewne zajdzie konieczność zdublowania płócien. ale także impregnacja drewnianego podobrazia, żelaznych uch służących do zawieszenia obrazów jak i ram, które zapewne pierwotnie były złocone, a obecnie są przemalowane na czarno. Prace muszą być przeprowadzone w wyspecjalizowanej pracowni konserwatorskiej.

Szacunkowy koszt zadania 180.000 PLN

Autor Marek Zieliński

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Siłownia pod chmurką 8

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Siłownia zlokalizowana będzie na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie przy ulicy M.C. Skłodowskiej 16

Opis projektu Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej złożonej z 10 stanowisk, obejmujących urządzenia do treningu siłowego oraz do ćwiczeń usprawniających koordynację i wytrzymałość. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby bez względu na płeć, wiek i stopień wytrenowania organizmu.

Szacunkowy koszt zadania 65.000 PLN

Autor Marlena Nowak

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

RECYKLOMAT 9

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Miejsca łatwo dostępne dla mieszkańców całego miasta.

Opis projektu Projekt ma polegać na umieszczeniu recyklomatów, czyli urządzeń, do których mieszkańcy mogą wrzucać odpady. W zamian za to otrzymają np.: ECO-punkty wymienne na nagrody (bilety do kina, zniżki na kawę).

Szacunkowy koszt zadania 90.000 PLN

Autor Agata Forney

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

AED Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator - zwiększamy szanse na przeżycie. 10

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Projekt realizowany byłby na terenie miasta Chełmna. Dokładnie rozmieszczenie AED byłoby uzgodnione z odpowiednimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo medyczne mieszkańców. wstępne lokalizacje to: 1. Rynek 2. ul. Dworcowa (okolice Urzędu Miasta) 3. Oś. Marii Curie - Skłodowskiej / TUF

Opis projektu Defibrylator to urządzenie medyczne, którego zadaniem jest wyciszenie migotania komór serca i dzięki temu, usystematyzowanie jego rytmu. Wraz z rozwojem świadomości, jak bardzo ważna jest defibrylacja w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, skonstruowano przenośny tak zwany defibrylator AED, który przedłuża szanse pacjenta na przeżycie do czasu przybycia służb ratowniczych i może być użyty przez każdego. Defibrylator AED jest urządzeniem, które w bezpieczny dla ratującego i osoby poszkodowanej sposób prowadzi krok po kroku za pomocą poleceń głosowych i wizualnych przez przebieg akcji ratowniczej, podając impuls elektryczny. Został skonstruowany tak, by w odróżnieniu od defibrylatora szpitalnego służyć w warunkach zewnętrznych, w miejscach publicznych, takich jak instytucje, urzędy czy ośrodki sportowe a także po porostu na ulicy. Jego ideą jest więc łatwy i publiczny dostęp i prostota w obsłudze, tak by użyć go mógł każdy, nawet osoba nieprzeszkolona medycznie. Skrót AED pochodzi z języka angielskiego i oznacza Atomated External Defibrillator, czyli w języku polskim Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator.

Szacunkowy koszt zadania 18.000 PLN

Autor Sławomir Karnowski

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Bezpieczeństwo - przejście dla pieszych - ul. toruńska 39-41 -sklep DINO. 11

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Projekt realizowany byłby na terenie miasta Chełmna ul. toruńska 41-sklep DINO.

Opis projektu Projekt dotyczy wyznaczenia przejścia dla pieszych na wysokości ul. Toruńskiej 39-41 do sklepu DINO.

Szacunkowy koszt zadania 21.500 PLN

Autor Sławomir Karnowski

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Modernizacja trybun stadionu miejskiego w Chełmnie.- "KIBICUJ WYGODNIEJ" 12

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) 86-200 Chełmno, ul. Nadrzeczna - Stadion miejski. Istniejące trybuny.

Opis projektu Zadaszenie trybuny w ilości 2 szt o rozmiarach 25,3 m x 5,5 m. Siedzisko typu PROSTAR - różnokolorowe model SO-0 - 500 szt. Chodniki międzyrzędowe. Reprofilacja murków oporowych, betonowych

Szacunkowy koszt zadania 230.174,82 PLN

Autor Rafał Dobrowolski

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

"BUDOWA SKATEPARKU W CHEŁMNIE" Współautor projektu: Izabela Tomczak 13

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Miejscem realizacji projektu powinno być centrum miasta Chełmna. Należy wziąć pod uwagę lokalizację umożliwiającą łatwe przejście pieszo dzieciom i młodzieży z każdego krańca miasta do centrum. Teren musi być dostępny dla dzieci i młodzieży do zmierzchu oraz w miarę oświetlony. Warto rozważyć lokalizację w parku na dz. Nr 261/4 obręb 3 przyu Alei 3 Maja.

Opis projektu Skatepark jest wyczekiwanym elementem infrastruktury miasta wśród dzieci i młodzieży w Chełmnie. Założeniem projektu jest zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni oraz spędzanie przez dzieci i młodzież czasu na świeżym powietrzu, budowanie wzajemnych relacji z rówieśnikami i wzmocnienie zainteresowań sportem. Część młodzieży ze względu na brak opisywanego miejsca skupia się w miejscach bardzo niebezpiecznych aby trenować ten sport. Są to głównie parkingi oraz drogi dostaw m.in. obok sklepu NETTO, dawnego POLOMARKETU. Są to miejsca groźne ze względu na ruch samochodowy. Ważne, aby dzieci miały bezpieczne miejsce do uprawiania tego sportu i zabawy. Na przygotowanym placu proponuje się zamontować gotowe moduły skateparku w technologii monolitycznej. Betonowe moduły skateparku wykonuje się na miejscu z z betonu. W ramach projektu należy wykonać również krótkie odcinki ścieżek, które połączą płytę skateparku z sąsiednimi ciągami pieszymi.

Szacunkowy koszt zadania 500.000 PLN

Autor Iwona Szerechan-Mitura

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Data ostatniej modyfikacji

Oświetlenie kortów tenisowych. 14

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Teren kortów tenisowych przy ECWM nad Jeziorem Starogrodzkim

Opis projektu Projekt dotyczy zainstalowania 6 lamp na kortach ceglanych w celu oświetlenia tego obiektu sportowego. Nadmieniam iż, korty istnieją od 2000 roku, cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. W sezonie tenisowym, który trwa od drugiej połowy kwietnia do końca października, korzysta z kortów miesięcznie około 400 osób. Korty czynne są codziennie, ale wykorzystywane są najczęściej w godzinach popołudniowych z uwagi na aktywność zawodową ludzi z nich korzystających (15.00 — 20.00 w okresie najdłuższych dni letnich, a z uwagi na szybko zapadający zmierzch w pozostałych miesiącach drastycznie skraca się czas korzystania z kortów do godziny 18.00 a nawet 17.00). Ponadto pragnę zauważyć, że korty te są usytuowane w bardzo atrakcyjnym miejscu z uwagi na znajdującą się tam infrastrukturę (hotel, restauracja, jezioro, siłownia, plac zabaw i inne boiska sportowe) i w powiecie chełmińskim nie ma takiego drugiego ośrodka.

Szacunkowy koszt zadania 70.000 PLN

Autor MIROSŁAW DZIAMBA

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Plac zabaw wraz z siłownią - bezpieczna zabawa to podstawa. 15

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Chełmno, ul. Brzoskwiniowa, działka o nr ewid 159, obręb 0004

Opis projektu Budowa nowego obiektu jakim jest ogrodzony plac zabaw wraz z siłownią do użytku dla dzieci oraz dorosłych.

Szacunkowy koszt zadania 110.000 PLN

Autor DOROTA KOTOWSKA

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Sygnalizacja świetlna 16

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Skrzyżowanie ul. Toruńskiej i Piotra Skargi.

Opis projektu Projekt dotyczy zainstalowania na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej. W związku z licznymi wypadkami na tym skrzyżowaniu, oraz niebezpieczeństwem związanym z przechodzeniem przez te skrzyżowanie.

Szacunkowy koszt zadania 100.000 PLN

Autor DARIUSZ SPORNY

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

Torowiskiem na rowerze - ścieżka pieszo-rowerowa z oświetleniem. 17

Miejsce realizacji zadania (podać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie) Byłe torowisko (ul. Wiśniowa) odcinek od Plant Kolejowych do Brzoskwiniowej.

Opis projektu Projekt zakłada modernizację byłego torowiska biegnącego, poniżej ścieżki pieszo-rowerowej do Grubna, w stronę Żelaznego mostu/ Stworzenie ścieżki rowerowej poprawiłoby bezpieczeństwo jadących na rowerach i idących do szkół dzieci, mieszkających w okolicy, a także wszystkich, którzy mieszkają wzdłuż byłego torowiska i codziennie pokonują tę drogę pełną dziur, kamieni i błota. Podczas deszczu droga jest zupełnie nieprzejezdna. Projekt zakłada również oświetlenie.

Szacunkowy koszt zadania 500.000 PLN

Autor ILONA OLEWNICZAK

Status Aktualnie rozpatrywane

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.